PATENT BAŞVURUSU

Patent Faydalı Model


PATENT İZLEME
250.00 TL
  • Patent izleme sistemi sayesinde, her ay düzenli olarak yayınlanan ve  patent başvurularının ilan edildiği Resmi Patent Bülteni incelenerek, patentnıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer patentların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.
PATENT ADRES DEĞİŞİKLİK
80.00 TL
  • Tescil edilen patentnızın başvuru esnasında belirtmiş olduğunuz adres bilginizi her hangi bir adres değişikliği esnasında değiştirebilirsiniz, böylelikle patentnız ile alakalı evraklarınız doğru adrese ulaşmış olacaktır.
PATENT ÜNVAN
150.00 TL
  • Patent sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır.
PATENT NEVİ
150.00 TL
  • Nevi değişikliği anonim şirketin limited şirketine, kollektif veya komandit şirketin limited şirketine, limited şirketinin de anonim şirketine dönüştürülmesi için yapılmaktadır.
PATENT DEVİR
250.00 TL
  • Patent Tescil edildikten sonra gerektiği durumlarda bir başkasına devri mümkündür. Patent devri isteğe bağlı olarak şahsa veya firmaya yapılabilmektedir.
PATENT LİSANS
250.00 TL
  • Tescilli patent sahipleri, kendilerine gelen talepler doğrultusunda, tescilli olan patentlarını başka kişi yada firmalara kullanım izni vermek sureti ile kiralayabilmektedirler. 
PATENT ENSTİTÜ
150.00 TL
  • Patent müracaatında enstitü tarafından verilmiş olan red, kısmi yayın gibi işlemler sonucunda yada patent müracaatına yapılan itirazın sonucuna itiraz ile ilgilidir.
PATENT YAYINA İTİRAZ
400.00 TL
  • Patent müracaatının yayın aşamasındayken 2. Yada 3. Kişiler tarafından haksız kazanç elde edilebilir olduğu düşüncesi ile yapılan itirazdır.
PATENT SAVUNMA
400.00 TL
  • Patent müracaatının yayın aşamasındayken 2. Yada 3. Kişiler tarafından haksız kazanç elde edilebilir olduğu düşüncesi ile yapılan itiraza karşı görüş bildirilmesidir.
PATEN BELGE DÜZENLEME
90.00 TL
  • Tüm işlemlerinin bitmesine patent tescil belgesi verilir. Patent tescil belge aslı sadece bir kez verilir. Sonradan istenen patent tescil belgelerinin tamamı patent tescil belge sureti olarak tanzim edilir.