MARKA TESCİLİ


Sınıflarda geçen kelimeleri filtrelemek için sınıf arama butonunu kullanabilirsniniz.

 
 
 
 
 
 
 

 MARKA İZLEME
250.00 TL
 • Marka izleme sistemi sayesinde, her ay düzenli olarak yayınlanan ve  marka başvurularının ilan edildiği Resmi Marka Bülteni incelenerek, markanıza aynı yada ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilecektir.
MARKA YENİLEME
150.00 TL
 • Tescil edilmiş bir markanın koruma süresi, tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenileme yapılmak koşulu ile sonsuz bir şekilde uzatılabilmektedir.
MARKA ADRES DEĞİŞİKLİK
120.00 TL
 • Tescil edilen markanızın başvuru esnasında belirtmiş olduğunuz adres bilginizi her hangi bir adres değişikliği esnasında değiştirebilirsiniz, böylelikle markanız ile alakalı evraklarınız doğru adrese ulaşmış olacaktır.
MARKA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
150.00 TL
 • Marka sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır.
MARKA NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
100.00 TL
 • Nevi değişikliği anonim şirketin limited şirketine, kollektif veya komandit şirketin limited şirketine, limited şirketinin de anonim şirketine dönüştürülmesi için yapılmaktadır.
MARKA DEVİR
250.00 TL
 • Marka Tescil edildikten sonra gerektiği durumlarda bir başkasına devri mümkündür. Marka devri isteğe bağlı olarak şahsa veya firmaya yapılabilmektedir.
MARKA LİSANS
250.00 TL
 • Tescilli marka sahipleri, kendilerine gelen talepler doğrultusunda, tescilli olan markalarını başka kişi yada firmalara kullanım izni vermek sureti ile kiralayabilmektedirler. 
MARKA ENSTİTÜ KARARLARINA İTİRAZ
400.00 TL
 • Marka müracaatında enstitü tarafından verilmiş olan red, kısmi yayın gibi işlemler sonucunda yada marka müracaatına yapılan itirazın sonucuna itiraz ile ilgilidir.
MARKA YAYINA İTİRAZ
400.00 TL
 • Marka müracaatının yayın aşamasındayken 2. Yada 3. Kişiler tarafından haksız kazanç elde edilebilir olduğu düşüncesi ile yapılan itirazdır.
MARKA SAVUNMA
400.00 TL
 • Marka müracaatının yayın aşamasındayken 2. Yada 3. Kişiler tarafından haksız kazanç elde edilebilir olduğu düşüncesi ile yapılan itiraza karşı görüş bildirilmesidir.
MARKA BELGE DÜZENLEME
150.00 TL
 • Tüm işlemlerinin bitmesine marka tescil belgesi verilir. Marka tescil belge aslı sadece bir kez verilir. Sonradan istenen marka tescil belgelerinin tamamı marka tescil belge sureti olarak tanzim edilir.